Tél:06 20 48 30 07  QQ:6428336 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

Lexxury


Lexxury 是一个牛仔服饰品牌

 

我们为ivy land公司制作此网站以便品牌的在线批发销售。

网站支持多语言,多平台。

支持银行卡支付,支持DPD等物流。

访问网站

 

5 rue Baudin, 94200 Ivry sur Seine   Tél:06 20 48 30 07    contact@xiangyu.fr    QQ:6428336       2010-2018 ©